Atrijum

Poslenike u kulturi, bilo da su organizovani u udruženja ili institucije muči isti problem: neadekvatnost ili nedostatak prostora za ostvarivanje kulturnih programa. Za to vreme u centru grada tavori i propada zapušten, za javnost zatvoren prostor bez sadržaja. To je centralno unutrašnje dvorište – ATRIJUM zgrade u ulici Branka Krsmanovića 47 u kojoj je smeštena Biblioteka. Objekat je sagrađen 1884. godine u stilu secesije – kulturno je dobro – spomenik je kulture. Posle poplava u maju 2014. godine prostor ugrožava i vlaga. Sanacija i nakon toga i revitalizacija ovog prostora od 200 m2 bila je neodložna.

Institucije kulture su inertne i zatvorene, samodovoljne i kao takve neosetljive za probleme i potrebe lokalne zajednice u kojoj deluju, pa je neophodno ojačati inicijativu umetničkih asocijacija i pojedinaca u kreiranju kulturne politike i time ići u pravcu decentralizacije kulture.

Sva značajna kulturna dešavanja i manifestacije se uglavnom nalaze u većim gradovima i tako ljudima iz manjih mesta postaju nedostupna. Mladi iz manjih sredina nemaju mogućnost da razmene ideje i tako aktivno učestvuju u kreiranju kulturnih dešavanja.

Mladi neafirmisani umetnici nemaju dovoljno mogućnosti i snage da se kao pojedinci potvrde na zahtevnom kulturnom tržištu. Pored toga se vrlo malo radi na njihovom promovisanju i ulaganju u njihov rad.

Ovim projektom želeli smo da ukažemo na važnost očuvanja kulturne tradicije Paraćina kao i kulturnog spomenika. Kroz projekat će mladi, inspirisani radom svojih sugrađana biti podstaknuti da razmišljaju o tome kako mogu da iskoriste svoje potencijale i kapacitete i preduzmu konkretne akcije kako bi unapredili razvoj svoje zajednice, a biće spašen od daljeg propadanja i važan spomenik kulture.

Konkretni ciljevi koji se ostvaruju aktivnostima projekta su:

  • Dobijanje kreativnog multifunkcionalnog prostora od 200 m2
  • Bogaćenje kulturne ponude inovativnim sadržajima
  • Proširenje asortimana i kvaliteta usluga koje pruža Biblioteka
  • Povećanje svesti mladih o potrebi očuvanja kulturnog nasleđa
  • Pružanje mogućnosti mladima da kroz kreativne radionice razvijaju svoje kreativne potencijale
  • Ostvarivanje dugotrajnog partnerstva između Biblioteke, umetničkih organizacija „Artija“ i „Tatlin“

Sprovođenjem projekta podiže se nivo kulturnih dešavanja i svesti u lokalnoj zajednici, doprinosi afirmaciji mladih autora, uspostavljaju se novi kontakti i saradnje. Autori imaju priliku da upoznaju našu sredinu, meštane i aktere u kulturi i da ponesu pozitivno iskustvo. Građanstvo dobija nove informacije i upotpunjuje i širi svoja znanja radi boljeg razumevanja i prihvatanja savremene umetnosti. Mladi iz lokalne zajednice kvalitetnije upotpunjuju svoje slobodno vreme. Kroz planirane radionice mladi će razviti veštine za korišćenje istraživačke metodologije u cilju očuvanja kulturnog nasleđa svoga grada.