Атријум

Посленике у култури, било да су организовани у удружења или институције мучи исти проблем: неадекватност или недостатак простора за остваривање културних програма. За то време у центру града тавори и пропада запуштен, за јавност затворен простор без садржаја. То је централно унутрашње двориште – АТРИЈУМ зграде у улици Бранка Крсмановића 47 у којој је смештена Библиотека. Објекат је саграђен 1884. године у стилу сецесије – културно је добро – споменик је културе. После поплава у мају 2014. године простор угрожава и влага. Санација и након тога и ревитализација овог простора од 200 м2 била је неодложна.

Институције културе су инертне и затворене, самодовољне и као такве неосетљиве за проблеме и потребе локалне заједнице у којој делују, па је неопходно ојачати иницијативу уметничких асоцијација и појединаца у креирању културне политике и тиме ићи у правцу децентрализације културе.

Сва значајна културна дешавања и манифестације се углавном налазе у већим градовима и тако људима из мањих места постају недоступна. Млади из мањих средина немају могућност да размене идеје и тако активно учествују у креирању културних дешавања.

Млади неафирмисани уметници немају довољно могућности и снаге да се као појединци потврде на захтевном културном тржишту. Поред тога се врло мало ради на њиховом промовисању и улагању у њихов рад.

Овим пројектом желели смо да укажемо на важност очувања културне традиције Параћина као и културног споменика. Кроз пројекат ће млади, инспирисани радом својих суграђана бити подстакнути да размишљају о томе како могу да искористе своје потенцијале и капацитете и предузму конкретне акције како би унапредили развој своје заједнице, а биће спашен од даљег пропадања и важан споменик културе.

Конкретни циљеви који се остварују активностима пројекта су:

  • Добијање креативног мултифункционалног простора од 200 м2
  • Богаћење културне понуде иновативним садржајима
  • Проширење асортимана и квалитета услуга које пружа Библиотека
  • Повећање свести младих о потреби очувања културног наслеђа
  • Пружање могућности младима да кроз креативне радионице развијају своје креативне потенцијале
  • Остваривање дуготрајног партнерства између Библиотеке, уметничких организација „Артија“ и „Татлин“

Спровођењем пројекта подиже се ниво културних дешавања и свести у локалној заједници, доприноси афирмацији младих аутора, успостављају се нови контакти и сарадње. Аутори имају прилику да упознају нашу средину, мештане и актере у култури и да понесу позитивно искуство. Грађанство добија нове информације и употпуњује и шири своја знања ради бољег разумевања и прихватања савремене уметности. Млади из локалне заједнице квалитетније употпуњују своје слободно време. Кроз планиране радионице млади ће развити вештине за коришћење истраживачке методологије у циљу очувања културног наслеђа свога града.