Biblioteka danas

Biblioteka se nalazi u centru Paraćina u jednospratnoj zgradi u prizemlju koju deli sa osmogodišnjom Muzičkom školom i koristi zajednički ulaz sa njom. Zgrada je pod zaštitom države, ima status spomenika kulture.

Ukupan prostor koji koristi Biblioteka je 445 m2. U bibliotečke svrhe koristi se samo 350 kvadrata, ostalo je nefunkcionalni prostor ( hodnici i hol koji koristi Muzička škola ). Taj prostor uglavnom omogućava samo smeštaj fonda, njegovu pozajmicu tj. korišćenje van Biblioteke i delimično u Biblioteci. Dodatno otežava situaciju i činjenica da je prostor usitnjen na 13 prostorija koje nisu funkcionalno povezane pa se ne može u potpunosti prilagoditi bibliotečkoj delatnosti.

Dečje odeljenje nalazi se u prostoru od 80 m2 i tu je smešten kompletan fond kao i čitaonica sa 12 čitalačkih mesta. Odeljenje odraslih na raspolaganju ima prostor od 170 m2. Na pozajmnom delu je i čitaonica sa 10 čitalačkih mesta i tu se održavaju kulturni programi. U preostalih 100 m2 je prostor za zavičajnu zbirku i fond stare i retke knjige, a od nedavno je ovde i Internet čitaonica sa 5 umreženih računara. Posebna prostorija je i Služba za nabavku i obradu bibliotečog materijala, zatim radni prostor rukovodioca i prostorije gde je delimično periodika kao i materijal sa Likovne kolonije čiji je organizator Narodna biblioteka.

Danas Biblioteka svoj rad ostvaruje preko sledećih odeljenja: Pozajmnog odeljenja za odrasle korisnike koje u svom sastavu ima čitaonicu periodike i veoma bogat fond stručne knjige, Pozajmnog odeljenja za rad sa decom do 14 godina, zatim je tu Odeljenje za nabavku i obradu bibliotečke građe i izvora, Odeljenje Zavičajne zbirke sa Fondom stare i retke knjige i Služba za kulturno – obrazovnu i izdavačku delatnost.

U mogućnosti je da svojim korisnicima stavi na raspolaganje raznovrstan fond dečje knjige, značajnu stručnu literaturu, referensnu zbirku, popularnu beletristiku, klasičnu literaturu, a istraživačima fond zavičajne građe. Biblioteka u svojim policama ima preko 100.000 knjiga.

U radu se primenjuju dostignuća savremene bibliotečke prakse, standardi, normativi i pravila, ali se i značajna pažnja posvećuje negovanju profesionalnog odnosa prema korisnicima (Kodeks bibliotekara).

Biblioteka je punopravna članica Virtuelne biblioteke Srbije (VBS) i korisnik programa COBISS od 2008. godine. Uključena je u bibliotečko-informacioni sistem Srbije. Automatizovala je kompletnu obradu knjiga a uskoro će to uraditi i sa pozajmicom.

Biblioteka i po sadržaju i po obimu ima razvijenu delatnost na planu organizovanja kulturnih programa. Pored stalne težnje da se unapređuju bibliotečke usluge i proširuje krug korisnika, Biblioteka čini pokušaje i uspeva u tome, da se nametne i kao centar lokalne zajednice, kao svojevrsno informaciono središte.

Biblioteka pruža i druge usluge u cilju sprovođenja kulturno-obrazovnih programa, popularisanja knjige i čitanja, organizovanja izložbi, književnih priredbi i predavanja za stanovništvo bez obzira na stepen obrazovanja, profesiju i starosno doba.