Ђачка ликовна колонија

„Ђачка ликовна колонија“ Параћин-Грза организује се већ 18 година у континуитету. Настала је 1995. год. као скроман подухват уметника-ентузијаста подстакнутих и окупљених уз подршку параћинске општине.

Основни циљ пројекта је подизање културног и образовног нивоа школске популације, едукација кроз ликовно и литерарно изражавање, подстицање и развијање ђачке креативности, препознавање и усмеравање талената као и промоција града Параћина у другим културним срединама.

Општи циљ је подизање квалитета бриге о деци, која је један од основних приоритета локалне самоуправе. Остваривање права на образовање и културу деце и омладине, подстицање и унапређење могућности за квалитетно провођење слободног времена и развијање система неформалног образовања довешће до бржег и ефикаснијег сузбијања материјалне беде и сиромаштва и до унапређења квалитета живота. С обзиром да су пројектом обухваћена талентована деца из других локалних заједница која се бирају конкурсом објављеним у Просветном прегледу резултати су вишеструки. Деца из тих средина упознају наш крај и своје вршњаке. Тиме афирмишемо наш град у другим културним срединама, омогућујемо даљу сарадњу и на другим нивоима. Смањује се се ризик од деликвенције, алкохолизма, дроге и осталих друштвено неприхватљивих облика понашања.

Циљеви ЂЛК су рад са талентима и њихово правилно усмеравање, развијање метода и техника које подстичу креативност ученика (талентоване и даровите деце), унапређење процеса образовања и васпитања кроз отворену комуникацију предавача и ученика, подстицање и развијање креативности ученика у ликовном, вербалном и литерарном изражавању, психолошка подршка у стварању позитивне слике о себи, иницирањем самооцењивања и вредновања сопственог рада код ученика. Осим ових циљ је препознавање, подстицање и развијање ђачке креативности кроз ликовно и литерарно изражавање као и унапређење културних садржаја града и промовисање Параћина и његовог културног живота у својој и другим срединама. Рад колоније одвија се у три секције: сликарска, вајарска и иконописачка. Расписује се конкурс на коме се бирају најталентованији старији основци из целе Србије. Непосредна циљна група су надарени ученици и ликовни педагози. Колонијом руководе ликовни педагози из Параћина.