Kolektivno članstvo

Pravo na kolektivno članstvo imaju grupe od najmanje 10 odraslih korisnika ili učenika osnovnih i srednjih škola koji se upisuju preko preduzeća, ustanova, škola ili drugog pravnog lica. Kolektivno članstvo podrazumeva povlašćeni iznos članarine i ona se zbirno uplaćuje za celu grupu.

 

Kolektivna članarina po korisniku na godišnjem nivou:
Za korisnike uzrasta do 14 100 din.
Za odrasle korisnike 150 din.

Primer uplatnice: