Одељење општих и помоћних послова

Служба је задужена за обављање финансијских и помоћних послова.

Финансијски послови

Наташа Симоновић, економиста

Телефон: 035/ 573-061

Љиљана Мокрицки, помоћни радник