Odeljenje za kulturno obrazovnu delatnost

Odeljenje za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja zaduženo je za popularisanje knjige i čitanja, podsticanje književnog stvaralaštva, negovanje duhovne radoznalosti, organizovanje susreta pisaca sa čitaocima. Možda najvidljivija oblast rada Odeljenja je organizovanje izložbi, književnih večeri, promocija, stručnih i naučnih tribina za odrasle, kao i drugih akcija u vezi sa popularisanjem knjige i čitanja kod korisnika. Odeljenje posebnu pažnju poklanja radu sa najmlađim korisnicima Biblioteke. Vrlo pažljivo se osmišljavaju kreativno-edukativne radionice za paraćinske osnovce.