Odeljenje za nabavku i obradu

 

  • aktivno učešće u planiranju dinamike popunjavanja bibliotečkih fondova i neposrednoj nabavci bibliotečke građe (kupovina, razmena, poklon i dr.)
  • radi na kreiranju nabavne politike Biblioteke
  • izrađuje planove, programe nabavke i podnosi godišnje izveštaje o nabavci bibliotečko – informacione građe
  • stara se o realizaciji planova i programa nabavki
  • izrada periodičnih izveštaja o radu , planova i sugestija za unapređenje rada Odeljenja
  • stalno praćenje izdavačke delatnosti i kontakti sa izdavačima (sajtovi, kontakt, sajmovi knjiga, katalozi ) u cilju pravilnog i ravnomernog popunjavanja fondova
  • koordinacija ispitivanja interesovanja korisnika (ankete, upitnici)
  • rad na elektronskoj obradi bibliotečko – informacione građe, izrada elektronskog kataloga i statistike.