Одељење за набавку и обраду

 

  • активно учешће у планирању динамике попуњавања библиотечких фондова и непосредној набавци библиотечке грађе (куповина, размена, поклон и др.)
  • ради на креирању набавне политике Библиотеке
  • израђује планове, програме набавке и подноси годишње извештаје о набавци библиотечко – информационе грађе
  • стара се о реализацији планова и програма набавки
  • израда периодичних извештаја о раду , планова и сугестија за унапређење рада Одељења
  • стално праћење издавачке делатности и контакти са издавачима (сајтови, контакт, сајмови књига, каталози ) у циљу правилног и равномерног попуњавања фондова
  • координација испитивања интересовања корисника (анкете, упитници)
  • рад на електронској обради библиотечко – информационе грађе, израда електронског каталога и статистике.