Odeljenje zavičajne zbirke

Fond Zavičajnog odeljenja predstavlja deo nacionalnog fonda za područje Paraćina. Čine ga publikacije koje se svojim sadržajem odnose na Paraćin – građa nastala, objavljena ili štampana na teritoriji Paraćina nezavisno od rođenja stvaraoca i stvaralaštvo istaknutih, kulturnih i drugih javnih radnika koji su rođeni Paraćinci bez obzira gde sada žive i gde objavljuju svoje radove.

Zavičajno odeljenje vrši svojevrsnu funkciju informacionog sistema, omogućava istraživački rad, izučavanje svih vidova života, razvoja i stvaralaštva Paraćina i okoline. Nezamenjiv je izvor informacija za upoznavanje i proučavanje prošlosti Paraćina, za praćenje savremenog stvaralaštva, dugoročno planiranje razvoja, organizovanje izložbi, jubileja i drugih prigodnih manifestacija vezanih za Paraćin, izradu monografija, izradu zavičajnih bibliografija, kao i popularisanje našeg grada i okoline.