Pozajmica knjiga

Pozajmica knjiga – korišćenje pozajmljenih knjiga van prostorija Biblioteke , moguća je na Dečjem odeljenju i Odeljenju za rad sa odraslim korisnicima. Pozajmica knjiga regulisana je Pravilnikom o korišćenju bibliotečke građe i članovi Biblioteke moraju poštovati odredbe ovog Pravilnika prilikom korišćenja usluga Biblioteke.

Bibliotečku građu mogu pozajmljivati samo članovi koji imaju aktivno članstvo.

Mogu se uzeti na korišćenje odjednom do tri knjige, odnosno na zaduženju član Biblioteke trenutno može imati najviše tri naslova.

Dozvoljeni rok pozajmice knjiga u svim odeljenjima je 15 dana. Po isteku roka pozajmice, publikacije se moraju vratiti ili produžiti korišćenje za još 15 dana. Rok pozajmice može se produžiti samo jednom – lično ili telefonom.

Članovi Biblioteke su dužni da pozajmljene knjige čuvaju, ne oštećuju ih. Ako je korisnik izgubio ili oštetio knjigu koju je pozajmio iz Biblioteke, dužan je da nabavi isti naslov, da kupi knjigu jednake vrednosti ili da plati stvarne troškove vrednosti knjige.

Ako je korisniku potrebna knjiga koja trenutno nije dostupna, zauzeta je, može se izvršiti rezervacija. O mogućnosti korišćenja potrebne knjige, korisnik će biti blagovremeno obavešten.