Позајмица књига

Позајмица књига – коришћење позајмљених књига ван просторија Библиотеке , могућа је на Дечјем одељењу и Одељењу за рад са одраслим корисницима. Позајмица књига регулисана је Правилником о коришћењу библиотечке грађе и чланови Библиотеке морају поштовати одредбе овог Правилника приликом коришћења услуга Библиотеке.

Библиотечку грађу могу позајмљивати само чланови који имају активно чланство.

Могу се узети на коришћење одједном до три књиге, односно на задужењу члан Библиотеке тренутно може имати највише три наслова.

Дозвољени рок позајмице књига у свим одељењима је 15 дана. По истеку рока позајмице, публикације се морају вратити или продужити коришћење за још 15 дана. Рок позајмице може се продужити само једном – лично или телефоном.

Чланови Библиотеке су дужни да позајмљене књиге чувају, не оштећују их. Ако је корисник изгубио или оштетио књигу коју је позајмио из Библиотеке, дужан је да набави исти наслов, да купи књигу једнаке вредности или да плати стварне трошкове вредности књиге.

Ако је кориснику потребна књига која тренутно није доступна, заузета је, може се извршити резервација. О могућности коришћења потребне књиге, корисник ће бити благовремено обавештен.