Читаоничке услуге

Један део библиотечке грађе користи се само у просторијама Библиотеке. Корисници Библиотеке у Читаоници на коришћење могу позајмити стручну књигу, фонд приручне збирке, рефералну колекцију књига, завичајну збирку, часописе и новине.

Члан Библиотеке може резервисати коришћење појединих публикација које се не износе из Библиотеке, да их користи у Читаоници у дужем периоду. Истовремено, за рад у Читаоници може користити и своје књиге.

Читаоничке услуге омогућују пружање помоћи корисницима у вези рефералних и референтних услуга, проналажења службених и пословних информација, извора за припрему реферата и семинарских радова, тематских библиографских пописа за израду матурских, постдипломских радова…