Individualno članstvo

Pravo na individualno članstvo imaju sva lica koja uplate članarinu po važećem Cenovniku kao i lica koja su u određenim kategorijama oslobođena plaćanja članarine. Članstvo može biti na godišnjem nivou, šestomesečnom, mesečnom i dnevnom.

Individualna članarina na godišnjem nivou
Za korisnike uzrasta do 14 godina 200 din.
Za odrasle korisnike 300 din.
Besplatan upis: predškolski uzrast, učenici 1. razreda osnovnih škola, korisnici lošijeg materijalnog stanja, učesnici u programima Biblioteke, Upravni i Nadzorni odbor

Primer uplatnice: