Индивидуално чланство

Право на индивидуално чланство имају сва лица која уплате чланарину по важећем Ценовнику као и лица која су у одређеним категоријама ослобођена плаћања чланарине. Чланство може бити на годишњем нивоу, шестомесечном, месечном и дневном.

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу
За кориснике узраста до 14 година 200 дин.
За одрасле кориснике 300 дин.
Бесплатан упис: предшколски узраст, ученици 1. разреда основних школа, корисници лошијег материјалног стања, учесници у програмима Библиотеке, Управни и Надзорни одбор

Пример уплатнице: