Kontakt

„ Dr Vićentije Rakić“

Branka Krsmanovića 47

35 250 Paraćin

email: [email protected]

PIB: 100876628

Matični broj: 071160712

Žiro račun: 840-201668-16

Telefon/faks: 035/573-061

Leposava Ivanković

Direktor

telefon/faks: 035/573-061

e-mail: [email protected]

Jasmina Panić Šubarević

diplomirani bibliotekar

Telefon: 035/573-061

[email protected]

 

Dragana Vujović Spasić

diplomirani bibliotekar

[email protected]

 

Slavica Perić

diplomirani bibliotekar

[email protected]

 

Dragana Brkić

diplomirani bibliotekar

[email protected]

Slavoljub Petrović

knjižničar

Telefon: 035/ 573-0612

 

Dušica Lalić

diplomirani bibliotekar

[email protected]

 

Biljana Milivojević

viši knjižničar

[email protected]

Nataša Simonović

ekonomista

Telefon: 035/ 573-061

 

Ljiljana Mokricki

pomoćni radnik