Контакт

„ Др Вићентије Ракић“

Бранка Крсмановића 47

35 250 Параћин

еmail: uprava@nbvrakic.org.rs

ПИБ: 100876628

Матични број: 071160712

Жиро рачун: 840-201668-16

Телефон/факс: 035/573-061

Лепосава Иванковић

Директор

телефон/факс: 035/573-061

е-mail: leposava.iv@gmail.com

Јасмина Панић Шубаревић

дипломирани библиотекар

Телефон: 035/573-061

jasmina@nbvrakic.org.rs

 

Драгана Вујовић Спасић

дипломирани библиотекар

gaga@nbvrakic.org.rs

 

Славица Перић

дипломирани библиотекар

slavica@nbvrakic.org.rs

 

Драгана Бркић

дипломирани библиотекар

dragana@nbvrakic.org.rs

Славољуб Петровић

књижничар

Телефон: 035/ 573-0612

 

Душица Лалић

дипломирани библиотекар

dusica@nbvrakic.org.rs

 

Биљана Миливојевић

виши књижничар

biljana@nbvrakic.org.rs

Наташа Симоновић

ekonomista

Телефон: 035/ 573-061

 

Љиљана Мокрицки

помоћни радник