Uprava

Upravni poslovi predstavljaju delokrug rukovođenja, organizovanja i funkcionisanja Biblioteke u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti i sa drugom zakonskom regulativom koja definiše status ustanove, radno pravo i obaveze.

 

biblioteka danas

Leposava Ivanković

direktor

035/573-061

e-mail:[email protected]