Управа

Управни послови представљају делокруг руковођења, организовања и функционисања Библиотеке у складу са Законом о библиотечкој делатности и са другом законском регулативом која дефинише статус установе, радно право и обавезе.

 

biblioteka danas

Лепосава Иванковић

директор

035/573-061

e-mail:leposava.iv@gmail.com