Ценовник услуга

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу на годишњем нивоу

За кориснике узраста до 14 200 дин.
За одрасле кориснике , студенти, ученици сдредњих школа 300 дин.
Организоване групе (10 и више особа) 150 дин.
Чланарина за породично учлањење 500 дин.
Штампање (1 страница, само текст) 5 дин.
Фотокопирање (формат А4, једнострано) 5 дин.
Фотокопирање (формат А4, двострано) 6 дин.
БЕСПЛАТНА ЧЛАНАРИНА

1. Предшколци,
2. Незапослени уз потврду Националне службе запошљавања
3. Деца из хранитељских породица, деца лошијег материјалног стања, деца са посебним потребама
4.Треће и свако следеће дете у породици,
5.Запослени у Општини
6.Чланови Управног и Надзорног одбора,

ОШТЕЋЕНА ИЛИ ИЗГУБЉЕНА КЊИГА

Надокнађује се истом књигом

ЕЛЕКТРОНСКА ЧИТАОНИЦА

Интернет: Бесплатно за чланове Библиотеке

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА: за чланове Библиотеке надокнађује се само цена поштанских услуга