Cenovnik usluga

Individualna članarina na godišnjem nivou na godišnjem nivou

Za korisnike uzrasta do 14 200 din.
Za odrasle korisnike , studenti, učenici sdrednjih škola 300 din.
Organizovane grupe (10 i više osoba) 150 din.
Članarina za porodično učlanjenje 500 din.
Štampanje (1 stranica, samo tekst) 5 din.
Fotokopiranje (format A4, jednostrano) 5 din.
Fotokopiranje (format A4, dvostrano) 6 din.
BESPLATNA ČLANARINA

1. Predškolci,
2. Nezaposleni uz potvrdu Nacionalne službe zapošljavanja
3. Deca iz hraniteljskih porodica, deca lošijeg materijalnog stanja, deca sa posebnim potrebama
4.Treće i svako sledeće dete u porodici,
5.Zaposleni u Opštini
6.Članovi Upravnog i Nadzornog odbora,

OŠTEĆENA ILI IZGUBLJENA KNJIGA

Nadoknađuje se istom knjigom

ELEKTRONSKA ČITAONICA

Internet: Besplatno za članove Biblioteke

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA: za članove Biblioteke nadoknađuje se samo cena poštanskih usluga